• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá Cung ứng lọ đựng dịch nội soi và Ống dẫn lưu màng phổi

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 212_TM_LỌ_DỊCH_NS__TROCAR_PHỔI.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 5 2023 10:04

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá Cung ứng lọ đựng dịch nội soi và Ống dẫn lưu màng phổi