• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

CHÀO GIÁ SỮA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 226_TM_SỬA_CHỮA_TTB.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 5 2023 15:19

You are here Thông báo của Bệnh viện CHÀO GIÁ SỮA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ