• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động và máy điện giải đồ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 182_TM_CHÀO_GIÁ.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 15:29

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động và máy điện giải đồ