• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Vệ sinh ở BV thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
114

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 25 Tháng 11 2022 07:08

Vệ sinh ở BV thế nào?

Hits Percent Graph
Sạch sẽ
44 38.6%
Chưa đảm bảo
36 31.6%
Tạm được
29 25.4%
You are here Vệ sinh ở BV thế nào?