• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 07 năm 2021 đến ngày 01 tháng 08 năm 2021

  • PDF.

22.7.1.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 7 2021 10:49

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 19 tháng 07 năm 2021 đến ngày 25 tháng 07 năm 2021

  • PDF.

19.25.7.21

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 10:55

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 12 tháng 07 năm 2021 đến ngày 18 tháng 07 năm 2021

  • PDF.

12.7.18.7

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 7 2021 13:51

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 05 tháng 07 năm 2021 đến ngày 11 tháng 07 năm 2021

  • PDF.

5.7.11.7

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 11:04

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 06 năm 2021 đến ngày 04 tháng 07 năm 2021

  • PDF.

28.6.4.7

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 13:22

You are here Lịch trực