• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Khoa Nội B

  • PDF.

Đang cập nhật ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 14:47

You are here Tổ chức Khoa lâm sàng Khoa Nội B