• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Thư mời chào giá mua hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_chào_giá.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 4 2024 08:52

Thư mời chào giá mua hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 117.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 3 2024 09:55

Chào giá cung ứng hóa chất xét nghiệm sinh hóa đợt 1 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 55_QĐ_PHÊ_DUYỆT_BÁO_GIÁ_HCTĐ.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 3 2024 10:58

Chào giá cung ứng phim X-Quang đợt 2 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 51_QĐ_PHÊ_DUYỆT_X-QUANG.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 3 2024 10:56

Thông báo chào giá mua mới các thiết bị tin học phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_CNTT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 04:06

You are here Thông báo