• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Thư mời yêu cầu báo giá cung ứng hóa chất, vật tư xét nghiệm cho máy phân tích tốc độ lắng máu tự động tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung:

File 1:QĐ_152_Yêu_cầu_chào_giá.pdf

File 2:Bảng_yêu_cầu_chào_giá.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 6 2024 14:06

Thư mời báo giá cung cấp thiết bị tin học

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_báo_giá_thiết_bị_tin_học.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 6 2024 10:16

Thông báo tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28724062611570.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 6 2024 14:19

Thư mời chào giá cung cấp linh kiện, sữa chữa thiết bị y tế

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 276.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 6 2024 16:09

Thư mời chào giá văn phòng phẩm

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_chào_giá_văn_phòng_phẩm.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 6 2024 08:31

You are here Thông báo