• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch trực

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 26 tháng 07 năm 2021 đến ngày 01 tháng 08 năm 2021

  • PDF.

22.7.1.8

Xem ảnh lớn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 7 2021 10:49

You are here Lịch trực bệnh viện