• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 06 năm 2021 đến ngày 04 tháng 07 năm 2021

  • PDF.

28.6.4.7

Xem ảnh lớn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 13:22

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch Phân Trực Bệnh Viện từ ngày 28 tháng 06 năm 2021 đến ngày 04 tháng 07 năm 2021