• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – TDCN

  • PDF.

Đang cập nhật...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 10:08

Khoa Xét Nghiệm

  • PDF.

Đang cập nhật ...

Khoa Dược – Vật Tư Y Tế

  • PDF.

Đang cập nhật ...

You are here Tổ chức Khoa cận lâm sàng