• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Khoa Nội A

  • PDF.

Đang cập nhật ...

You are here Tổ chức Khoa lâm sàng Khoa Nội A