• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Phòng Khám - Chỉ Đạo Tuyến – Kế Hoạch Tổng Hợp

  • PDF.

Đang cập nhật ...


Tin cũ hơn:

You are here Tổ chức Phòng chức năng Phòng Khám - Chỉ Đạo Tuyến – Kế Hoạch Tổng Hợp