• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho trang thiết bị y tế bổ sung

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Yêu_cầu_chào_giá_số_535-12-10-2023.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 10 2023 05:50

Chào giá thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho trang thiết bị y tế

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28723101017440.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 10 2023 08:20

CHÀO GIÁ CUNG ỨNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 526.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 10 2023 09:44

Chào giá cung ứng hóa chất, VTYT phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 504.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 08:26

Chào giá cung ứng phim X-Quang phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 502.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 28 Tháng 9 2023 14:43

You are here Thông báo