• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

CHÀO GIÁ CUNG ỨNG PHIM X-QUANG Y TẾ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 204_TM_CHÀO_GIÁ_PHIM_CT.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 5 2023 10:28

You are here Thông báo của Bệnh viện CHÀO GIÁ CUNG ỨNG PHIM X-QUANG Y TẾ