• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_chào_giá_TTBYT_năm_2023_-_BVPNT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 11 Tháng 5 2023 09:45

Danh mục kỹ thuật Sở Y tế phê duyệt

  • PDF.

Tải file tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7O-BPpjhr4OZDA3eWtSQ1hoWUFwSnpRMGRIY1ltbVRueWdN/view?usp=sharing

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 10 2019 09:51

Thông báo hội nghị khoa học Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam năm 2019

  • PDF.

 

hn28 copy

Tải file tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 09:04

Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

CÔNG BỐ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH QUẢNG NAM

Giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam đã ký Quyết định số 84/QĐ-BVPNT vào ngày 25/09/2018 Về việc phê duyệt Bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam.

Bộ nhận diện thương hiệu được áp dụng thống nhất trên toàn bộ các hoạt động chính thức của bệnh viện.

Cơ sở chính để xây dựng nên bộ nhận dạng thương hiệu, bao gồm:

 aa copy

 Các nội dung chính của bộ nhận diện thương hiệu:

1. Logo

2. Mẫu bảng hiệu, bảng thông báo

3. Mẫu bì thư

4. Mẫu bao bì

5. Slide master

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 09:24

Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ kèm TT 51 BYT

  • PDF.

Tải file đính kèm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 08:51

You are here Thông báo của Bệnh viện