• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

KHÍ PHẾ THŨNG

  • PDF.

Biên soạn:   BS BÙI NGỌC MINH

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH QUẢNG NAM

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 20 Tháng 12 2019 08:14

You are here Tin tức Thông tin y học KHÍ PHẾ THŨNG