• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng Que thử đường huyết phục vụ hoạt động khám chữa bệnh

  • PDF.

Bấm vào link để xem: TM_616_Que_test_đường_huyết.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 11 2023 06:20

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng Que thử đường huyết phục vụ hoạt động khám chữa bệnh