• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Cung_ung_hoa_chat_xet_nghiem.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 11 2023 15:35

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam