• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

THÔNG BÁO THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 711_Thư_mời.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 12 2023 17:34

You are here Thông báo của Bệnh viện THÔNG BÁO THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ