• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo thư mời báo giá cung cấp linh kiện, sửa chữa máy siêu âm 4D

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 715.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 12 2023 15:28

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo thư mời báo giá cung cấp linh kiện, sửa chữa máy siêu âm 4D