• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng dây truyền dịch phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28724012312040.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 14:48

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng dây truyền dịch phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam