• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng Phim X-quang, hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 90_Thư_mời_Báo_giá.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 2 2024 08:57

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng Phim X-quang, hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam