• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá cung ứng lọ lấy mẫu đàm trong thời chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 - Đợt 1 năm 2024 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 61_Thư_mời_chào_giá_Lọ_lấy_mẫu_đàm.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 18:09

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá cung ứng lọ lấy mẫu đàm trong thời chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 - Đợt 1 năm 2024 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam