• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Chào giá hiệu chuẩn các thiết bị bức xạ tia X theo định kỳ và đo đạt các phòng chì nơi đặt các thiết bị bữa xạ tia X

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 99.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 2 2024 10:45

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá hiệu chuẩn các thiết bị bức xạ tia X theo định kỳ và đo đạt các phòng chì nơi đặt các thiết bị bữa xạ tia X