• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo chào giá mua hàng hóa văn phòng phẩm phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_VPP_1.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 04:04

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo chào giá mua hàng hóa văn phòng phẩm phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam