• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo chào giá mua mới các thiết bị tin học phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_CNTT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 04:06

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo chào giá mua mới các thiết bị tin học phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam