• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 99_copy.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2024 14:40

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá