• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thư mời chào gia mua hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link đê xem nội dung: 217.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 5 2024 12:59

You are here Thông báo của Bệnh viện Thư mời chào gia mua hàng hóa