• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thư mời báo giá mua sắm vật tư tiêu hao và thiết bị y tế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung:245.pdf 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 13:54

You are here Thông báo của Bệnh viện Thư mời báo giá mua sắm vật tư tiêu hao và thiết bị y tế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam