• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam tổ chức ký cam kết “Giảm thiểu chất thải nhựa” theo Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế

  • PDF.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và các văn bản chỉ đạo tại địa phương. Ngày 26/9/2019, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam tổ chức tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện phòng trào “Giảm thiểu rác thải nhựa” tại đơn vị và triển khai ký cam kết thực hiện giữa đại diện các khoa, phòng và đơn vị cung cấp dịch vụ tại bệnh viện với Giám đốc bệnh viện, gồm: 11 viên chức là Trưởng/ Phó khoa, phòng và 01 chủ thầu căn tin.

Thực tế tại bệnh viện, hằng năm có 30.240kg rác thải sinh hoạt; 3.840kg rác thải nguy hại với kinh phí vận chuyển xử lý trên 140.0000.000 đồng. Trong rác thải sinh hoạt phần lớn là vật phẩm bằng nhựa, nilon. Phương thức là hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Quảng Nam để vận chuyển xử lý. Sự can thiếp của bệnh viện chỉ dừng lại ở khâu phân loại giữa rác thải sinh hoạt và rác thải y tế và bảo quản chờ vận chuyển, chưa có phương án giảm thiểu thay thế chất thải nhựa dùng một lần, chưa phân loại được rác thải sinh hoạt.

Chính vì vậy, việc tổ chức buổi tập huấn là rất cần thiết nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; Nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động, gương mẫu thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện. Phát huy các tập thể và cá nhân có những sáng kiến mô hình hay trong việc thực hiện phong trào giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị; Tuyên truyền cho các bộ phận cung cấp dịch vụ tại bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong việc thay đổi hành vi hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. Đồng thời góp phần tiết kiệm một phần kinh phí vận chuyển rác thải khi thực hiện hiệu quả phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện.

Hiện tại, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và đề ra mục tiêu hoạt động, giải pháp thực hiện cụ thể giai đoạn từ năm 2019 đến 2023./.

1 copy

2 copy

3 copy

4

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 10 2019 09:13

You are here Tin tức Truyền thông GDSK Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam tổ chức ký cam kết “Giảm thiểu chất thải nhựa” theo Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế