• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Thư mời chào gia mua hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link đê xem nội dung: 217.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 5 2024 12:59

Thư mời báo giá mua mới thiết bị tin học

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28724050616560.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 5 2024 08:02

Thư mời chào giá in bì Xquang, CT Scanner cho khoa CĐHA-TDCN bệnh viện năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28724050617050.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 5 2024 08:01

Thông báo quyết định về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 99_copy.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2024 14:40

Thư mời chào giá kiểm định, đo lường phương tiện đo nhóm 2

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 197.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 4 2024 18:02

You are here Thông báo của Bệnh viện