• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

CHÀO GIÁ CUNG ỨNG CỒN, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO, HÓA CHẤT

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 710_thư_mời_chào_giá.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 12 2023 14:39

Chào giá cung ứng hóa chất nuôi cấy phát hiện vi khuẩn lao

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 699_Thư_mời.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 12 2023 15:43

Chào giá cung ứng hóa chất xét nghiệm huyết học

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 687.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 12 2023 09:42

CHÀO GIÁ MẶT NẠ THỞ OXY KHÔNG TÚI

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 679.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 12 2023 16:23

Chào giá về việc cung cấp báo giá phụ tùng, công sữa chữa xe ô tô cơ quan

  • PDF.

Bấm vào link để xem: Thư_mời_chào_giá_cung_cấp_báo_giá_phụ_tùng_công_sửa_chữa_xe_ô_tô_cơ_quan_.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 14:07

You are here Thông báo của Bệnh viện