• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Thư mời chào giá cung cấp linh kiện cho máy xét nghiệm BACTEC MGIT 960 lần 1 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 192_Yêu_cầu_báo_giá.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 4 2024 10:31

Thư mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế lần 1 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 191.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 4 2024 15:44

Thư mời chào giá mua hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_chào_giá.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 4 2024 08:52

Thư mời chào giá mua hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 117.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 3 2024 09:55

Chào giá cung ứng hóa chất xét nghiệm sinh hóa đợt 1 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 55_QĐ_PHÊ_DUYỆT_BÁO_GIÁ_HCTĐ.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 3 2024 10:58

You are here Thông báo của Bệnh viện