• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Cung ứng hoá chất xét nghiệm nuôi cấy, định danh vi khuẩn Lao trong thời chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 14_thông_báo_chào_giá_lại.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 1 2024 10:22

Thư mời chào giá cung cấp báo giá máy lạnh Misubishi

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 726.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 12 2023 10:09

Thư mời chào giá Biểu mẫu sử dụng cho bệnh viện

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 718.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 12 2023 08:36

Thông báo thư mời báo giá cung cấp linh kiện, sửa chữa máy siêu âm 4D

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 715.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 12 2023 15:28

THÔNG BÁO THƯ MỜI YÊU CẦU BÁO GIÁ

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 711_Thư_mời.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 12 2023 17:34

You are here Thông báo của Bệnh viện