• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá hàng hóa tủ gỗ, tủ sắt

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: chào_giá_tủ_gỗ_tủ_sắt.pdf

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 6 2024 15:27

Thư mời chào giá hàng hóa

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_độc_hại_hiện_vật_tháng_5.2024.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 6 2024 15:25

Thư mời báo giá mua sắm vật tư tiêu hao và thiết bị y tế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung:245.pdf 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 13:54

Thư mời chào giá cung ứng que phết đờm năm 2024 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 242_Que_phết_đờm_1.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 5 2024 15:06

Thư mời báo giá may bảo hộ lao động cho viên chức, người lao động đợt 1 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_bảo_hộ_lao_động_đợt_1.2024.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024 16:04

You are here Thông báo của Bệnh viện