• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá cung ứng phim X-Quang đợt 2 năm 2024

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 51_QĐ_PHÊ_DUYỆT_X-QUANG.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 3 2024 10:56

Thông báo chào giá mua mới các thiết bị tin học phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_CNTT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 04:06

Thông báo chào giá mua hàng hóa văn phòng phẩm phục vụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: Thư_mời_VPP_1.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 04:04

Chào giá hiệu chuẩn các thiết bị bức xạ tia X theo định kỳ và đo đạt các phòng chì nơi đặt các thiết bị bữa xạ tia X

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 99.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 2 2024 10:45

Chào giá cung ứng Phim X-quang, hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 90_Thư_mời_Báo_giá.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 2 2024 08:57

You are here Thông báo của Bệnh viện