• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá cung ứng lọ lấy mẫu đàm trong thời chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 - Đợt 1 năm 2024 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 61_Thư_mời_chào_giá_Lọ_lấy_mẫu_đàm.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 18:09

Chào giá cung ứng phim X-quang trong thời chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 - Đợt 1 năm 2024 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 58_Thư_mời_chào_giá_Phim_X-quang.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 15:02

Chào giá cung ứng dây truyền dịch có kim trong thời chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 - Đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 57_Dây_truyền_dịch.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 14:59

Chào giá cung ứng dây truyền dịch phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: SKM_28724012312040.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 14:48

Chào giá cung ứng phim X-quang cỡ 20cm x 25cm (8x10inch) phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 19_Gửi_lại.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 11 Tháng 1 2024 15:50

You are here Thông báo của Bệnh viện