• Phone: 02353.852.635
  • Hotline:02353.852.635
  • Thông tin:

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Thông báo

Chào giá cung cấp Máy cất nước năm 2023

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 582.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 10 2023 10:53

Chào giá cung ứng Hóa chất, VTYT phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 581.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 10 2023 10:49

CHÀO GIÁ CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA, VI SINH, NƯỚC TIỂU

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 578.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 10 2023 06:04

CHÀO GIÁ CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM KHÁNG SINH ĐỒ LAO

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 577.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 10 2023 06:02

Chào giá cung cấp linh/ phụ kiện và sửa chữa trang thiết bị

  • PDF.

Bấm vào link để xem nội dung: 563.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 25 Tháng 10 2023 15:52

You are here Thông báo của Bệnh viện